Med fler volontärer kan vi hjälpa ännu fler

Om Frivillig Väntjänst

Frivillig Väntjänst grundades redan år 1959 och är idag en av Sveriges äldsta och fortfarande aktiva föreningar för socialt arbete. Vi är verksamma inom Stockholm stad.

Vår uppgift är att erbjuda medmänskligt stöd som komplement till samhällets stödinsatser. Detta gör vi idag genom ledsagning där vi exempelvis följer med på läkarbesök, till fotvård eller frisör eller till kulturella och sociala evenemang. Vi kommer även på besök i hemmet, samtalar över en kopp kaffe, läser högt, följer med på promenader eller andra aktiviteter.

Frivillig Väntjänst är religiöst och politiskt obundet.

Följ oss på Facebook