Nyhetsbrev nr.1 juni 2017

Några rader från ordförande

I slutet av mars hölls årsmöte för Frivillig Väntjänst, för andra året fick jag förtroendet som ordförande för föreningen. Det tackar jag för! Vi fick även tre nya ledamöter med gedigna erfarenheter från föreningsliv. En närmare presentation av varje styrelseledamot finns att läsa i detta nyhetsbrev. Vi har nu en blandad styrelse där några sitter kvar i styrelsen sedan tidigare och andra kommit nya. Det känns bra och lovande inför kommande år. Under det gångna året har föreningen haft två vikarierande verksamhetschefer, under hösten började Jenny som i februari avlöstes utav Julia. Jenny och Julia har gjort väldigt fina insatser för Frivillig Väntjänst. Julia kommer att finnas på kontoret till och med juni. Sedan en månad bakåt finns Helena åter i tjänst som verksamhetschef, på 25%. Det är med stor glädje vi önskar Helena välkommen tillbaks! Att vi befinner oss i slutet av maj har jag lite svårt att ta till mig, tiden går så fort och snön som kom i maj gjorde nog sitt till att det är lätt att villa bort sig lite i almanackan. Den sedvanliga vårutflykten har genomförts, i år till Vaxholm, med ett bra vårväder.

Med tillönskan om en skön sommar!

 

Sissela Helgesson / Ordförande

 

ddd