Nyhetsbrev nr 3 – dec

Några rader från ordförande

Vision och värdegrund

Nyligen avnjöts Frivillig Väntjänsts årliga julbord på Flitiga Lisa. Detta som ett tack till er alla som gör stora insatser under året.

För en månad sedan hade styrelsen en styrelsedag. Frågor som var är vi, vart är vi på väg och hur kommer vi dit diskuterades. Det var intensivt, engagerat och respektfullt. Jag lämnade dagen med ett glatt sinne och stolt.

Frivillig Väntjänst gör det vi säger att vi skall göra på det sätt vi strävar efter. Visionen är att bidra till ett medmänskligare samhälle genom vår värdegrund att bidra till ökad trygghet i människors vardag, genom respekt, engagemang och medmänsklighet. Tack vare alla er är det just det Frivillig Väntjänst gör! Stort tack!

God jul och gott nytt år! 

Sissela Helgesson Ordförande