Problemen med telefonerna är nu avhjälpta! – jan

Under december och i början av januari har vi haft problem med våra telefoner, det är nu fixat.
Nu kan vi som vanligt koppla in vår röstbrevlåda och ni kan lämna meddelande.

Vi har telefontid måndag – torsdag mellan klockan 9.00 – 13.00.
Övrig tid är ni välkomna att lämna meddelande!