Volontärutbildning – april

 

Måndag den 16 april träffades vi på Utsikten för vårens volontärutbildning i ämnet demens.

Två föreläsare med lång och bred erfarenhet av arbete med demensvård, från Demensföreningen i Stockholm, delade med sig av sina kunskaper.

Föreläsningen med rubriken ”Se människan!” lade fokus på bemötande av personer med demenssjukdomar.

Det är kunskaper som våra volontärer kan vara i behov av då de emellanåt i sina uppdrag hjälper människor med olika former av demenssjukdomar.

 

Stort tack till de båda föreläsarna som engagerat delade med sig av sin kunskap!