Nationell konferens – okt

Sedan hösten 2017 är vi medlemmar i Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler, då Frivillig Väntjänst räknas som en sådan.

Riksförbundet ordnar bl.a. konferenser för sina medlemsorganisationer och tisdag den
2 – 3 oktober hölls en Nationell höstkonferens i Åmål. Vi deltog genom att skicka dit vår verksamhetschef.

Två dagar och ett gediget program med medverkande som bl.a.

 • Patrik Zapata, professor i offentlig förvaltning.
  ”Civilsamhället visar vägen – Om hållbarhet, sociala rörelser och kommuner”.
 • Arvid Askö, ordförande för Norges frivilligcentraler.
  ”Den norska modellen av frivilligcentraler och frivillig socialt arbete”.
 • Mimmi Edin, inspiratör.
 • ”Konsten att hitta och behålla frivilliga” – goda tips om ledarskap och utveckling.

Dessutom gavs tid och rum för nätverkande och erfarenhetsutbyte.
Tack för en bra och innehållsrik konferens!
Nationell definition av frivilligcentral:

 • En kontaktpunkt mellan människor som önskar göra frivilliga insatser för enskilda eller organisationer och de som har behov av att få del av frivilliga insatser.
 • Ett informationskontor för frivilliginsatser.
 • Frivilligcentralen ska synliggöra frivilliginsatser i närområdet och betydelsen av dessa.
 • Frivilligcentralen ska underlätta förhållandena så att organisationer, grupper och enskilda kan göra insatser i närområdet.
 • Frivilligcentralen ska vara ett komplement till den offentliga och privata sektorn.
Källa: Projekt Nationell Stödstruktur för Frivilligcentraler, Signe Isaksson 2009