Styrelsepresentation – Juni

En presentation med fotografier av FV:s nya styrelse har nu lagts upp på vår hemsida.

Vill ni titta närmare klicka på länken ”Frivillig Väntjänsts styrelse” som finns längts ner på sidan ”Om oss”.

Välkomna!

 

2016-05-21__varutflykt_11.13.18._300

Vårutflykt – maj

2016-05-21__varutflykt_11.13.18._300Vilken härlig dag! Efter förra årets gråa och delvis mycket regniga dag fick vi i år se lite sol …

Lördagen den 21 maj åkte vi på vår årliga vårutflykt. Hela 34 personer samlades på Vasagatan vid Centralstationen för bussfärd mot Wira bruk i Roslagen. En härlig resa i vackert väder och samtalen mellan volontärerna drog genast igång.

Vi började med att bjudas på fika och en god bit morotskaka. Efter en stunds fri rundvandring i praktfull miljö samlades vi för en guidad tur. Guiden pratade engagerat om Wira bruk, dess historia på platsen och dess inverkan i Sveriges historia.

Innan hemresan serverades en trevlig och god lunch inne i restaurangen på Wira bruk. En del passade också på att köpa med sig lite smidessouvenirer från butiken innan hemfärd. Hoppas att vi ses igen nästa år!

Var med och påverka… Ny valberedning sökes! – Maj

Valberedningen har en mycket viktig roll och deras arbete är jätteviktigt!

Arbetet handlar om att skapa en fungerande styrelsegrupp som kan jobba bra tillsammans och utveckla vår organisation. Valberedningens arbete gör att FV:s medlemmar kan fatta beslut om en styrelse som de vet har blivit tillfrågade i förväg och som har tid och kunskap för att genomföra sitt uppdrag. På föreningens årsmöte beslutas vilka som ska sitta i styrelsen. Valberedningen är årsmötets organ och alltså helt fristående från styrelsen.

Är du ordningsam, strukturerad och vill utveckla dina kunskaper inom föreningslivet? Då har du hittat rätt! Vi söker en engagerad medlem av FV:s valberedning som vill spela en viktig roll och påverka Frivillig Väntjänsts utveckling och göra skillnad.

Känner du igen dig? Kontakta oss och berätta varför just du vill bli en del av vår valberedning.

Tack för att du vill engagera dig!

 

Signering av Överenskommelse i Farsta – Maj

2008 slöts Överenskommelsen mellan regering, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting. En viktig utgångspunkt i den nationella överenskommelsen var att den skulle följas av liknande dialoger på regional och lokal nivå.

Våren 2010 startade en motsvarande dialog inom Stockholms stad mellan idéburna organisationer och stadens socialtjänst och äldreomsorg. Överenskommelsen mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn slöts 2011.

Efter några år började en arbetsgrupp bestående av representanter från Farsta stadsdel och den idéburna sektorn, bl.a. Frivillig Väntjänst, arbeta med en lokal överenskommelse.

Den syftar till att vara en viktig plattform för delaktighet och samverkan mellan Farsta stadsdelsnämnd och de idéburna organisationerna i stadsdelsområdet. Där parterna kan mötas som jämbördiga aktörer med fokus på det gemensamma arbetet att tillgodose de äldre medborgarna i Farsta stadsdelsområdet gällande deras behov av socialt innehåll, kultur, hälsa, fritid, socialdelaktighet och samvaro samt medmänskligt stöd. Överenskommelsen slöts onsdag den 27 april 2016.

 

Läs gärna mer på:

Den nationella: http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2009/06/skr.-200809207/

Den regionala: http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Aldreomsorg/Annat-stod-och-hjalp/overenskommelsen_idellasektorn/

 

Volontärutbildning – April

Kanonutbildning! Vid två tillfällen har vi nu haft vårens volontärutbildning i Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

Ett ämne som under flera år önskats av er volontärer och som känns extra kul att vi tillsammans med Röda korset nu har haft möjlighet att erbjuda er.

Utbildningen innehöll grundläggande kunskaper i första hjälpen och hjärt- och lungräddning, inga förkunskaper krävdes. Utbildningen innehöll verkligen matnyttig kunskap, på en bra nivå, som alla har användning av både som volontär, familjemedlem, vän och som medmänniska.

Sådan kunskap som tyvärr blir gammal och behöver fräschas upp med jämna mellan rum. Passa på att gå på någon av de två tillfällena som är inbokade i höst.

 

Ny styrelse – April

Ny styrelse har utsetts och de har haft sin första planeringsdag. Det har hittills handlat mycket om att lära känna Frivillig Väntjänst som organisation och lära känna varandra samt fördela arbetet inom styrelsen. Nu sätter deras arbete igång…

Den nya styrelsen består av:
Sissella Helgesson (ordförande), Robert Böhl, Anna Dunberg (vice ordförande), Jan Hedlund, Gun Johnsson, Sandra Pääjärvi (kassör) och Margareta Fläckman (suppleant).

 

Nyhetsbrev – April

 

Några rader från FV:s nya ordförande…

Den 30 mars hade Frivillig Väntjänst årsmöte, då fick jag förtroendet att bli ordförande för föreningen. Ett förtroende jag gläds åt och ser fram emot att axla, ett förtroendeuppdrag är också förknippat med stort ansvar. Tillsammans med volontärer, personal och styrelse kommer vi fortsätta att utveckla föreningen.

Jag kommer från ideell sektor, har haft olika styrelseuppdrag i förbund och föreningar, även i mitt dagliga arbete har jag sedan ett stort antal år befunnit mig i några olika ideella organisationer. Hur jag kom i kontakt med Frivillig Väntjänst första gången? Som många andra är jag anhörig och fann Frivillig Väntjänst genom att jag sökte något för min anhörige. Det är härligt att se volontärer från Frivillig Väntjänst där jag ibland befinner mig i egenskap av anhörig. Det känns bra.

Frivillig Väntjänst har många olika aktiviteter under året för volontärer. Närmast är det den årliga vårutflykten. I detta nyhetsbrev finns mer information om denna. Jag hoppas att många har möjlighet att följa med. Ett trevligt tillfälle för volontärer, personal och förtroendevalda att träffa varandra under trevliga former och förhoppningsvis i vackert vårväder.

Sissella Helgesson / Ordförande

 

Årsmöte – April

 

Onsdag den 30 mars gick vårt årsmöte av stapeln, där bl.a. 2015 års resultat- och balansräkning fastställdes samt 2016 års budget.

Ny styrelse med en ny ordförande, fyra nya och en gammal ledamot samt en suppleant valdes in.

Lycka till!

 

Stort tack till alla avgående från den gamla styrelsen!

 

Nyhetsbrev – Mars

Vintern har börjat släppa sitt grepp om oss och våren är snart här ordentligt!

Med vårens ankomst drar också våra aktiviteter igång.

Onsdag den 30 mars kommer vårt årsmöte att hållas, inbjudan och verksamhetsberättelse mm har skickats ut till era alla. Varmt välkomna!

Under året kommer vi att tillsammans med Röda Korset erbjuda våra volontärer utbildning i första hjälpen & hjärt- och lungräddning. Fyra tillfällen kommer att erbjudas, två i vår och två i höst. Inbjudan har gått ut. Varmt välkomna!

Under maj månad kommer vi att som vanligt genomföra vår traditionella vårutflykt. Inbjudan med mer information kring plats och tid kommer att skickas ut i april.

Ha en skön vår!

 

Julbrev – Dec

Årets sista månad har precis börjat och om bara ett par veckor står julen för dörren. Vi blickar till-
baka på ett spännande verksamhetsår.

Vår målsättning är att alla volontärer ska känna sig delaktiga i Frivillig Väntjänst och engagemanget ska vara värdefullt. Vi hoppas att årets aktiviteter har bidragit till det, med en mix av utbildning och sammankomster.

Många av oss är så lyckligt lottade att vi inte behöver reflektera över hur vi faktiskt tar oss upp ur en fåtölj eller ur sängen på morgonen. Och, hur man bäst hjälper de som inte har samma rörelsefrihet som oss själva. Under vårens volontärutbildning utbildade Rebab Center Stockholm Frivillig Vän-
tjänsts volontärer hur man bäst hjälper en person nedför en trappa, ledsagar uppför en backe eller upp från en stol, går över trottoarkanter och hur man bäst hjälper en person i rullstol. Årets vårutflykt gick till Slottsträdgården Ulriksdal. Bosse Rappne känd från TV:s Äntligen hemma berättade om Slottsträdgården samt gav en mängd tips för trädgården. Besöket avslutades med en trevlig lunch.

En av årets höjdpunkter har onekligen varit Frivillig Väntjänsts flytt till en ny och fin lokal i Högdalen. I höstas bjöd föreningen in till Öppet Hus, och det var fantastiskt roligt för styrelsen och personalen att välkomna volontärer såväl som bidragsgivare och samarbetspartners. Med större och trevligare kontorsytor har vi nu möjlighet att välkomna volontärer och andra på ett sätt vi tidigare inte haft. Under hösten hade vi också förmånen att få besöka Neurology Clinic på Sophiahemmet, där Tor Ansved höll i en förläsning utifrån våra volontärers önskemål om t.ex. Stroke, Afasi, Parkinson och MS. Senast sågs vi på restaurang Flitiga Lisa, där vi bjöds på den årliga julmiddagen. Under kvällen utsågs paret Agneta Blomgren & Christer Lindgren till Årets Volontär – stort grattis!

Frivillig Väntjänst har, som tidigare år, haft ett gott samarbete med hemtjänster, biståndshand-
läggare och andra yrkesgrupper inom offentliga verksamheter såväl som civilsamhället. Att för-
medla föreningens betydelsefulla arbete har som vanligt varit ett av våra fokusområden i år. Vi har deltagit i olika aktiviteter i stadsdelar, på konferenser och på Anhörigdagen i Stockholms stadshus, Almedalsveckan på Gotland, vilket är viktiga tillfällen att synas och att utbyta tankar och idéer.

Nästa år är vår ambition att som förening ytterligare skapa förutsättningar för att skapa samvaro och trivsel. Även nästa år kommer vi därför att arrangera utbildningskvällar och evenemang till-
sammans med volontärer. Har du ytterligare förslag på hur vi kan bygga än ännu starkare förenings-
känsla är du hjärtligt välkommen att höra av dig till Helena Malmqvist, verksamhetschef för Frivillig Väntjänst.

Vi ser fram emot ett innehållsrikt 2016 tillsammans med både nya och gamla hjälpsökande, volontärer och personal.

Vi önskar en God Jul & Gott Nytt År!

Mathias Bergendahl / Ordförande