Signering av Överenskommelse i Farsta – Maj

2008 slöts Överenskommelsen mellan regering, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting. En viktig utgångspunkt i den nationella överenskommelsen var att den skulle följas av liknande dialoger på regional och lokal nivå.

Våren 2010 startade en motsvarande dialog inom Stockholms stad mellan idéburna organisationer och stadens socialtjänst och äldreomsorg. Överenskommelsen mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn slöts 2011.

Efter några år började en arbetsgrupp bestående av representanter från Farsta stadsdel och den idéburna sektorn, bl.a. Frivillig Väntjänst, arbeta med en lokal överenskommelse.

Den syftar till att vara en viktig plattform för delaktighet och samverkan mellan Farsta stadsdelsnämnd och de idéburna organisationerna i stadsdelsområdet. Där parterna kan mötas som jämbördiga aktörer med fokus på det gemensamma arbetet att tillgodose de äldre medborgarna i Farsta stadsdelsområdet gällande deras behov av socialt innehåll, kultur, hälsa, fritid, socialdelaktighet och samvaro samt medmänskligt stöd. Överenskommelsen slöts onsdag den 27 april 2016.

 

Läs gärna mer på:

Den nationella: http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2009/06/skr.-200809207/

Den regionala: http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Aldreomsorg/Annat-stod-och-hjalp/overenskommelsen_idellasektorn/

 

Volontärutbildning – April

Kanonutbildning! Vid två tillfällen har vi nu haft vårens volontärutbildning i Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

Ett ämne som under flera år önskats av er volontärer och som känns extra kul att vi tillsammans med Röda korset nu har haft möjlighet att erbjuda er.

Utbildningen innehöll grundläggande kunskaper i första hjälpen och hjärt- och lungräddning, inga förkunskaper krävdes. Utbildningen innehöll verkligen matnyttig kunskap, på en bra nivå, som alla har användning av både som volontär, familjemedlem, vän och som medmänniska.

Sådan kunskap som tyvärr blir gammal och behöver fräschas upp med jämna mellan rum. Passa på att gå på någon av de två tillfällena som är inbokade i höst.

 

Ny styrelse – April

Ny styrelse har utsetts och de har haft sin första planeringsdag. Det har hittills handlat mycket om att lära känna Frivillig Väntjänst som organisation och lära känna varandra samt fördela arbetet inom styrelsen. Nu sätter deras arbete igång…

Den nya styrelsen består av:
Sissella Helgesson (ordförande), Robert Böhl, Anna Dunberg (vice ordförande), Jan Hedlund, Gun Johnsson, Sandra Pääjärvi (kassör) och Margareta Fläckman (suppleant).

 

Årsmöte – April

 

Onsdag den 30 mars gick vårt årsmöte av stapeln, där bl.a. 2015 års resultat- och balansräkning fastställdes samt 2016 års budget.

Ny styrelse med en ny ordförande, fyra nya och en gammal ledamot samt en suppleant valdes in.

Lycka till!

 

Stort tack till alla avgående från den gamla styrelsen!

 

Nyhetsbrev – Mars

Vintern har börjat släppa sitt grepp om oss och våren är snart här ordentligt!

Med vårens ankomst drar också våra aktiviteter igång.

Onsdag den 30 mars kommer vårt årsmöte att hållas, inbjudan och verksamhetsberättelse mm har skickats ut till era alla. Varmt välkomna!

Under året kommer vi att tillsammans med Röda Korset erbjuda våra volontärer utbildning i första hjälpen & hjärt- och lungräddning. Fyra tillfällen kommer att erbjudas, två i vår och två i höst. Inbjudan har gått ut. Varmt välkomna!

Under maj månad kommer vi att som vanligt genomföra vår traditionella vårutflykt. Inbjudan med mer information kring plats och tid kommer att skickas ut i april.

Ha en skön vår!