Ny styrelse – April

Ny styrelse har utsetts och de har haft sin första planeringsdag. Det har hittills handlat mycket om att lära känna Frivillig Väntjänst som organisation och lära känna varandra samt fördela arbetet inom styrelsen. Nu sätter deras arbete igång…

Den nya styrelsen består av:
Sissella Helgesson (ordförande), Robert Böhl, Anna Dunberg (vice ordförande), Jan Hedlund, Gun Johnsson, Sandra Pääjärvi (kassör) och Margareta Fläckman (suppleant).

 

Årsmöte – April

 

Onsdag den 30 mars gick vårt årsmöte av stapeln, där bl.a. 2015 års resultat- och balansräkning fastställdes samt 2016 års budget.

Ny styrelse med en ny ordförande, fyra nya och en gammal ledamot samt en suppleant valdes in.

Lycka till!

 

Stort tack till alla avgående från den gamla styrelsen!

 

Nyhetsbrev – Mars

Vintern har börjat släppa sitt grepp om oss och våren är snart här ordentligt!

Med vårens ankomst drar också våra aktiviteter igång.

Onsdag den 30 mars kommer vårt årsmöte att hållas, inbjudan och verksamhetsberättelse mm har skickats ut till era alla. Varmt välkomna!

Under året kommer vi att tillsammans med Röda Korset erbjuda våra volontärer utbildning i första hjälpen & hjärt- och lungräddning. Fyra tillfällen kommer att erbjudas, två i vår och två i höst. Inbjudan har gått ut. Varmt välkomna!

Under maj månad kommer vi att som vanligt genomföra vår traditionella vårutflykt. Inbjudan med mer information kring plats och tid kommer att skickas ut i april.

Ha en skön vår!