Stöd oss

Frivillig Väntjänst är beroende av bidrag för att vår verksamhet skall kunna
fortleva och utvecklas.

Våra volontärer ställer upp gratis men vi tar tacksamt emot ekonomiska
bidrag som stöd till vår verksamhet. Privatpersoner, företag, organisationer
samt stiftelser är alla välkomna att stödja oss ekonomiskt.

Postgiro        60 87 75 – 3

Bankgiro       359 – 8166

Samtliga bidrag, oavsett storlek, är lika välkomna!

 

Bidragsgivare 2017:

Stockholms Stad, Äldrenämnden

Stadsdelsnämnderna i Farsta och Hässelby – Vällingby

Hälso- och Sjukvårdsnämnden inom Stockholms läns landsting

Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

Kronprinsessan Margaretas minnesfond

Stiftelsen Oscar Hirschs minne

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Centralförbundet för Socialt Arbete

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Johanniterorden