Om oss

Vår uppgift är att förmedla ideella krafter som stöd och sällskap till äldre och personer med funktionsnedsättning. Därmed bidrar vi till en förhöjd livskvalitet och en meningsfull tillvaro, samtidigt som vi är ett komplement till samhällets resurser. Våra insatser bygger helt på frivilligt arbete och våra medlemmars engagemang, och är kostnadsfria för den hjälpsökande.

Vår vision är att bidra till ett medmänskligare samhälle.

Enligt vår värdegrund vill vi bidra till ökad trygghet i människors vardag genom respekt, engagemang och medmänsklighet baserat på värdeorden

För närvarande gör vi insatser främst inom följande områden:

Ledsagning: Vi följer med till sjukhus, läkare, fotvård, frisör, shopping, kulturella evenemang samt besöker en grav etc. Ledsagningsuppdrag sker vanligtvis måndag till fredag dagtid.

Social samvaro: Vi kommer på besök i hemmet för att t.ex. samtala, läsa högt, promenera eller följa med på någon aktivitet.

Verksamheten finansieras i huvudsak genom bidrag från Stockholms stad, Stockholms läns landsting, stiftelser samt gåvor från enskilda givare.

Insatserna utförs av volontärer som vill engagera sig på sin fritid för att hjälpa och stödja en medmänniska. De har tysthetslöfte och deras insatser är oavlönade.

Det krävs inget biståndsbeslut för att få hjälp av oss.

Vårt kontor finns på Skebokvarnsvägen 370 i Högdalen, men vi är verksamma i alla stadsdelar inom Stockholms stad.

Föreningen Frivillig Väntjänst grundades redan år 1959 och idag behövs vi mer än någonsin!

helena_275x185_dsc_5823 karin

På vårt kontor träffar du Helena, verksamhetschef, och Karin, samordnare.

Frivillig Väntjänsts styrelse