Styrelsen

Här kommer en liten presentation av FV:s styrelse. Har du frågor, synpunkter eller förslag när det gäller styrelsens arbete? Eller skulle du kunna tänka dig att bidra till styrelsens arbete med din erfarenhet och ditt engagemang? Varmt välkommen att kontakta oss!

Sissela Helgesson, ordförande

sissella_300Mitt namn är Sissella Helgesson, ordförande för Frivillig Väntjänst sedan 2016, har tidigare erfarenhet av idéburen sektor både som anställd och som förtroendevald i olika organisationer. Jag ser det som väldigt värdefullt att fortsätta utveckla Frivillig Väntjänst så att fler volontärer kan göra fler väntjänstinsatser. Detta gör vi tillsammans, volontärer, förtroendevalda, personal och medlemmar, tillsammans med olika samarbetsparter. E-mail: Sissela@comhem.se

 

Krister Elmberg, Vice ordförande

fffMitt namn är Krister Elmberg, nyvald i styrelsen, och helt ny i FV. Jag arbetar som säkerhetstekniker i en elinstallationsfirma och har ett förflutet inom Televerket sedan slutet av sjuttiotalet. Jag har sedan tidiga tonår varit föreningsaktiv, bl.a fackligt och politiskt. När barnen växte upp engagerade jag mig även i idrotts- och orkesterföreningar. För mig var det självklart att tacka ja när jag blev tillfrågad att ingå i styrelsen. Jag ser fram emot ett spännande år. E- mail: krister.elmberg@denckert.se

 

Gun Jonsson, bidragskordinator

gg Mitt namn är Gun Jonsson och jag bor i Mälarhöjden. Jag har varit volontär hos Frivillig Väntjänst sedan 2012, och medlem i styrelsen sedan 2015. Det är så fantastiskt att vara med i den här organisationen, vår hjälp behövs verkligen i samhället. Jag har alltid känt stort engagemang för mina medmänniskor och det känns så bra att nu kunna bidra på mitt sätt med ledsagning av hjälpsökande till diverse institutioner. Jag har bott i Austra-lien i över 20 år, hann med ett år i Japan också. Under mina sista år före pensioneringen hade jag hand om de praktiska detaljerna när personal från utlandet  kom till Sverige på längre tid, och behövde hjälp med bostad, skola, familj, etc, ett bra sätt att lära sig hur samhället fungerar. Det har hjälpt i min roll som ledsagare. Min uppgift i styrelsen i år är att söka fortsatt finansiering till FV:s verksamhet.
E-mail: gun.johnson@telia.com

Sandra Pääjärvi, kassör

sandra_300_72

Mitt namn är Sandra Pääjärvi och jag är ny kassör i styrelsen för Frivillig Väntjänst. Jag är 28 år, bor i Enskede och arbetar idag som revisor med revision av statlig verksamhet. Jag har tidigare arbetat med redovisning i ungefär 2,5 år. Jag kom i kontakt med FV via Volontärbyrån och efter att ha läst mer om föreningens verksamhet kände jag direkt att jag ville engagera mig. Jag har hittills fått en fantastisk bild av föreningen och förstår hur viktig dess verksamhet är och vilken skillnad den gör. Detta är mitt första styrelse-uppdrag och det ska bli mycket spännande att få vara med och bidra till föreningens fortsatta utveckling.

E-mail: sandra.s.paajarvi@gmail.com

Jan Hedlund

jan_300Mitt namn är Jan Hedlund och jag bor på Lidingö och är med i styrelsen sedan ett år tillbaka. Är utbildad ingenjör och har haft ett eget företag inom teknik-branschen i över 30 år som jag nu avyttrat. Har alltid känt en tillfredställelse i att hjälpa och glädja andra människor (redan som 4-5 åring var jag stjärngosse på några sjukhus i Stockholm med omnejd). Så för mig var det naturligt att fortsätta med det nu när jag slutade jobba. Sökte därför på nätet, men hittade mest vinstdrivande företag som för mig var ointressanta. Hittade senare Frivillig Väntjänst och där är jag nu som volontär sedan ca 2 år tillbaka och trivs med det. Mina intressen är bl a annat golf, bilsport och dans. E-mail: heby@bredband.net

 

Annelie Norberg, sekreterare

kkkMitt namn är Annelie Norberg och jag är nyvald i styrelsen där mitt uppdrag är att vara sekreterare. Sedan två år jobbar jag som projektledare på PRO, Pensionärernas riksorganisation. I nästan hela mitt liv har jag arbetat i medlemsorganisationer både som anställd och förtroendevald. På så sätt har jag skaffat mig erfar-enhet av allt från mycket små lokala föreningar till mycket stora landsomfattande organisationer. När jag blev tillfrågad av val-beredningen i Frivillig Väntjänst om att sitta med i styrelsen så tackade jag ja därför att det här är en organisation som behövs och som förbättrar människors vardag. E-mail:annelie61.an@gmail.com

 

Ann Panzar Kommunikationsansvarig

hhhMitt namn är Ann Panzar och jag är nyvald i styrelsen för Frivillig Väntjänst och ser med förväntan fram emot att få vara med och fortsätta utveckla föreningen. I styrelsen kommer jag att ha fokus på kommunikation- och informationsfrågor. Jag jobbar just nu som chefredaktör på HSB och har en gedigen bakgrund inom marknad- och kommunikationsfrågor. Jag har också många års erfarenhet av styrelsearbete, både på lokal förskolenivå, ideella organisationer och koncernnivå. När jag inte jobbar eller sitter i diverse styrelser umgås jag med mina vänner, pysslar om min katt och tränar. E-mail: ann.panzar@hsb.se